Menyen til Cloud Nettverket med informasjon om Servere

Her ser man hvilke servere som er i drift med hvilket land og latency på hver enkel server.

Listen blir stadig oppdatert med nye.